Utbildningar

BASTAB-utbildning


Är ni i behov av en BASTAB-utbildning för stabilitetspåverkande arbeten?


BASTAB-utbildningen vänder sig till dig som utför eller beställer stabilitetspåverkande arbeten.


Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått BASTAB-utbildninge
n.


Utbildningen är på 12 timmar och gäller i fem år efter godkänt provresultat.

Repetitionsutbildning är 6 timmar.

(Repetitionsutbildning ska ske vart 5:e år)


OBS!! 

Har du genomfört och godkänts på BASTAB-utbildningen före 2017-01-01, sträcker sig behörigheten till och med 2021-12-31. För att bibehålla din behörighet måste du gå en

repetitionsutbildning.


Vänligen maila eller ring för offert och bokning av utbildningstillfälle.

TSM (Tillsyningsman A, E, och L-sydd), TSA (operatörsutbildning), SOS-ledare och SOS-planerare


Är ni i behov av exempelvis utbildning i TSM, SOS-ledare och BASATAB så har Askers Konsult och Entreprenadtjänst ett samarbete med Pennybridge Railers och kan skräddarsy en paketutbildning utefter era önskemål.