En kortare beskrivning av Askers Kunsult och Entreprenadtjänst

Jag heter Fredrik Nilsson och är verksam inom allmän järnvägsteknik med fokus på projektstyrning, banteknik och besiktning.


De senaste 17 åren har jag arbetat inom järnväg, anställd hos flera entreprenörer som tekniker, arbetsledare och platschef. Senare även som bygg-, produktions-, och projektledare.


Under åren har jag skaffat mig mycket god allmän kunskap om järnvägsanläggningen och är expert inom områden som: banteknik, säkerhets- och ibruktagandebesiktning, spårstabilitetspåverkande arbeten, ibruktagandeledning (IBTL), arbetsledning och projektstyrning. Jag har som arbetsledare sedan 2008 och platschef sedan 2012 bland annat drivit större spårbytesentreprenader i dubbelspårsmiljö, spårupprustningar, stationsombyggnationer, utbyggnation av dubbelspår, växelbyten och bangårdsombyggnationer som total- eller utförandeentreprenader.


De verkligt djupa kunskaperna finns inom spårstabilitetspåverkande arbeten, planering av tidskritiska arbete och ledarskap (arbetsledning och projektledning).                                                                                                

Utför uppdrag som projekt-och byggledare, BPU, arbetsledare och platschef, säkerhets-och ibruktagandebesiktning samt ibruktagandeledare (IBTL), BAS-U, resurs- och tidplanering m.m.