Nyheter från Askers Konsult och Entreprenadtjänst


2022-04-01

Nya uppdrag


Stort tack Omexom för ett nytt spännande uppdrag som besiktningsansvarig för drift- och underhållskontrakten Stockholm Nord, Hagalund och Arlandabanan.


Passar på att än en gång rikta ett tack till NRC Sverige AB för uppdragen som IBTL och ibruktagandebesiktning för Hastighetshöjande åtgärder Gävel-Storvik, ny mötesstation Lustån och IBTL för 

Spårbyte Älvsbyn-Piteå Bdl 141, Bastuträsk-Skellefteå Bdl 143 och Västeraspby- Långsele Bdl 232!


2022-01-31

Nytt uppdrag


Fantastiskt inspirerande att få ge sig ut i verkligheten igen som arbetsledare!!

Stort tack till NRC Sverige AB för uppdraget och möjligheten!!

Det ska bli roligt att få möta våren i Sundsvall och få vara med och bygga lite spår och växlar i Projekt Maland- och Tunadalsspåret.


2022-01-26

Nytt uppdrag

Stort tack MyVi för förtroendet att få genomföra uppdraget avseende IBTL och ibruktagandebesiktning för projekt Örebro Södra! 


2022-01-10

Nytt uppdrag

Stort tack Skanska för förtroendet att få genomföra uppdraget avseende IBTL och ibruktagandebesiktning för projekt Ny Järnvägsbro över Nossan!!

 

2021-10-31

Nytt uppdrag

Stort tack SiBEK för förtroendet att få genomföra uppdraget avseende IBTL och ibruktagandebesiktning för projekten Byte Järnvägsbro Fyrislundsbäck och Söderby! 


2021-05-25

Nytt uppdrag


Stort tack Trafikverket för förtroendet och möjligheten att få genomföra uppdraget avseende Byggstöd Entreprenad för Projekt ERTMS-Malmbanan och Scanmed Öst
2021-04-01

Nytt uppdrag

Stort tack SiBEK och Trafikverket för förtroendet att få genomföra uppdraget avseende IBTL och ibruktagandebesiktning för projekten Spårväxelbyte Mölnbo och Skebokvarn!


2021-03-06

Utbildare BASTAB

Är ni i behov av en BASTAB-utbildning för tabilitetspåverkande arbeten?
Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått BASTAB-utbildninge
n.


Ring eller maila för offert och bokning av utbildningstillfälle.
2020-10-01

Nytt uppdrag

Stort tack AFRY och Trafikverket för möjligheten och förtroendet att få genomföra uppdraget som samordnande BPU, IBTL och ibruktagandebesiktning för projekt Spårbyte och Ballastrening Gävle-Vallvik!

 2020-09-06

Nytt uppdrag

Stort tack till Infrakraft AB för förtroendet att utföra uppdraget som ibruktagandeledare och ibruktagandebesiktning för projekt Utförande av mötesstation Välsviken inom Karlstads kommun.