Tjänster

Bygg-och projektledning

Askers Konsult och Entreprenadtjänst tillhandahåller certifierad projektledare IPMA C med erfarenhet inom bygg-, produktion- och projektledare och byggplatsuppföljning. 

Besiktning

Certifierade besiktningsman med lång erfarenhet av att utföra ibruktagande och säkerhetsbesiktning utöver rollen som ibruktagandeledare och bedömningsman och erfarenhet som inkopplingledare

Arbets-och platsledning

Hör av er om ni har behov av arbetsledare bana eller platschef med erfarenhet från flera stora BEST-projekt.

Utbildningar

BASTAB-utbildningen vänder sig till

dig som utför eller beställer 

stabilitetspåverkande arbeten. Det föreskrivna kravet är att minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ska ha genomgått BASTAB-utbildningen

Fredrik är behörig BASTAB-utbildare av Trafikverket

Entreprenadmaskiner

Ring eller maila för offert och paketpris på mindre entreprenadmaskiner