Välkommen


Målsättningen med Askers Konsult och Entreprenadtjänst är att tillhandahålla projektledning, besiktningsorganisation för ibruktagandebesiktning och IBTL-planering, samt uthyrning av mindre entreprenadmaskiner.


Företaget har lång erfarenhet av att driva BEST-projekt både som utförare och beställare. Strävan är att hela tiden utvecklas för att ligga i framkant, gällande både ledarskap och teknisk kompetens.


De verkligt djupa kunskaperna finns inom spårstabilitetspåverkande arbeten och planering, samt genomförande av tidskritiska arbeten.